A projektmegvalósítás során használandó formanyomtatványok, segédletek

A projektmegvalósítás során használandó formanyomtatványok és segédletek elérhetőek a csatolmányok között.

CsatolmányMéret
Szakmai_PEJ_előadás6.82 MB
Pénzügyi PEJ_előadás6.71 MB
Osszesítők_BBA.xls52.5 KB
Indikátorütemezés_BBA.doc115 KB
Belyegzö_64x26mm_v2.pdf96.82 KB
Belyegzö_64x26mm.pdf127.27 KB
Beszerzési segédlet minták.docx125.27 KB
Beszerzési segédlet 2.verzió.pdf991.08 KB
Zárójelentés_BBA_minta.doc184 KB
Záró pénzügyi kimutatás_minta.xlsx17.59 KB
Első kiegészítő támogatási előleg kifizetési igénylés BBA.docx31.3 KB
Második_harmadik támogatási előleg kifizetési igénylés_BBA.doc58 KB
Beszerzési segédlet_3_verzió_jóváhagyott 17.05.17..pdf2.15 MB
Koltsegeket alatamaszto dokumentumok_ segedlet_BA_20170623365.13 KB
Munkaidő nyilvantartó_sablon.xls98.5 KB
Tájékoztató projekt előrehaladási jelentés benyújtásához_20181008435.92 KB
Tájékoztató projektzáráshoz550.84 KB
Beszerzési Útmutató_4. verzió_201906212.08 MB
Arculati Útmutató_20190624982.74 KB
Tájékoztató projektzáráshoz_v3_20191120460.71 KB
Alátámasztó dokumentumok_segédlet_v3.0.pdf371.58 KB
Fenntartási jelentés_minta_MK_8.docx533.57 KB
Közbeszerzési checklist 202006-tol.xls123 KB
Tájékoztató az ellenőrzések kezdeményezéséről és a BAMIR faksz funkció_20200701.pdf194.32 KB
BAMIR Igénylőlap_FAKSZ.doc159 KB
TÁJÉKOZTATÓ TSz új 6. melléklet 2020.07.07.279.93 KB
Tájékoztató a projektek lezárásához v.4._2020.07.31.747.33 KB
Tájékoztató projekt előrehaladási jelentés benyújtásához v2_20201005983.4 KB

FH állásfoglalás - jótállás BA forrásból történő finanszírozása tárgyában

Tisztelt Kedvezményezettek!

A Belügyi Alapok támogatásaiból megvalósuló projektek esetében 2021. január 1-jét követően megindított (köz)beszerzésekhez kapcsolódóan, a jótállásra az alábbi szabályok alkalmazandók:

1.   A támogatásból kizárólag a beszerzés tárgyára vonatkozó, jogszabály által kötelezően előírt jótállás/szavatossági jog finanszírozható.

2.   A Felelős Hatóság

- a 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,

- 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,

- 250 000 forint eladási ár felett három év jótállási igényt finanszírozza támogatásból amennyiben:

a) az adott beszerzési tárgyra külön jogszabály, vagy

b) a központosított közbeszerzésre vonatkozó szabály, illetve központosított közbeszerzés eredményeként megkötött keretmegállapodásban rögzített előírás eltérő rendelkezést nem állapít meg.

3.   A 2. pontban meghatározott időtartamot meghaladó jótállási igényt (többletjótállást) a (köz)beszerzési dokumentumokban, kapcsolódó szolgáltatásként, a Kedvezményezett saját költségvetése terhére határozhatja meg oly módon, hogy a megvásárolni kívánt többletjótállást az ajánlatkérésben külön szerepelteti, illetve annak ellenértékét a pénzügyi ajánlatban külön költségsoron tünteti fel. Ily módon elkülöníthető a támogatásból és a Kedvezményezett saját forrásából finanszírozandó tételek összege.

4.   A jótállás (illetve többletjótállás vállalása) az eljárás során külön értékelési szempontként nem szerepeltethető.

Tisztelettel,

Felelős Hatóság

Konferencia a bűnügyi/rendészeti szervek részére

A Belügyminisztérium 2018. október 10-én konferenciát szervezett a bel- és igazságügyi területet érintő uniós informatikai rendszerek fejlesztéséhez és interoperabilitásához kapcsolódó 2018 és 2023 között végrahajtandó hazai feladatokról bűnügyi/rendészeti szervek részére.

A rendezvényen elhangzott előadások anyagait megtalálják a csatolmányok között.

CsatolmányMéret
Interop_jogharm_181010.pptx120.41 KB
Interoperabilitas prezentáció konf.pptx3.24 MB
ECRIS_TCN.pptx107.19 KB
EES ORFK HAFO.ppt8.26 MB
Eurodac II BM.pptx4.87 MB
intop budget.pptx410.8 KB
KKM VIS Interop.ppt1.57 MB
SIS II újdonságai_2018.10.10.pptx644.87 KB
TIBEK ETIAS.pdf13.33 MB
VIS-VIS Mail BMH Interop.ppt677.5 KB
TKFO.pptx6.59 MB

Időközi Értékelő Jelentés Belső Biztonsági Alap

A csatolmányban található a Belső Biztonsági Alapra vonatkozó, külső értékelő által készített, angol nyelvű Időközi Értékelő Jelentés.

CsatolmányMéret
Evaluation report_ISF756.45 KB

BBA Pályázói Tájékoztató Napon elhangzott előadások anyaga (2018.07.17.)

Tisztelt Pályázók!

A Felelős Hatóság által 2018.07.17-én megrendezett BBA Pályázói Tájékoztató Napon elhangzott előadások anyagát a csatolt fájlok között találják.

Tisztelettel,

Felelős Hatóság

CsatolmányMéret
Alapvető Információk (2018.07.17.)724.77 KB
Beszerzések előkészítése (2018.07.17.)850.89 KB
Költségvetés tervezése (2018.07.17.)867.08 KB
Szakmai célkitűzések, tevékenységek (2018.07.17.)717.12 KB
Szakmai célkitűzések, tevékenységek - határok (2018.07.17.)645.91 KB

Európai határregisztrációs rendszer (Entry Exit System) kapcsolódó jogszabályainak véleményezése

Tisztelt Címzettek!

Az Európai Bizottság véleményezés céljából megküldte az európai határregisztrációs rendszer (Entry Exit System) bevezetése érdekében módosítás alatt lévő a „Belső Biztonsági Alap részét képező, a külső határok és vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköz létrehozásáról és az 574/2007/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 515/2014/EU rendelete” jogszabály tervezetét.

Kérjük, amennyiben a jogszabálytervezetet illetően észrevételük van, azt 2018. június 1. napjáig jelezze a Belügyminisztérium részére, illetve rövid úton a bba@bm.gov.hu címre is küldjék meg. 

BBA Felelős Hatóság

CsatolmányMéret
Annex_draft Delegated Act supplementing Reg (EU) No 515-2014.pdf329.84 KB

Pályázati lehetőség - BBA Határok - FRONTEX eszközök beszerzése

Tisztelt Címzettek!

Tájékoztatjuk a Belső Biztonsági Alap részét képező Külső Határok és Vízumügyben potenciális pályázóként érintett szervezetek képviselőit, hogy az Európai Unió Bizottsága a Belső Biztonsági Alap határigazgatás területén további források allokálásáról döntött a tagállamok számára, amelynek köszönhetően össztagállami szinten elkülönített összeggel, specifikus intézkedések keretében 123,6 millió eurót (közel 3,93 mrd Ft ) fordít Frontex eszközökre.

Ez az összeg tagállami vállalást követően kerül szétosztásra, és minden tagállam igényt nyújthat be rá.

A pályázatok beadási határideje: 2018. június 22.

 

Tisztelettel:

Felelős Hatóság

CsatolmányMéret
06_Ares(2018)2591772_ECBGA plegde launch_Annex 4.pdf237.42 KB
06_Ares(2018)2591772_ECBGA plegde launch_Annex 5.pdf241.13 KB
06_Ares(2018)2591772_ECBGA plegde launch_Note to MS and 3 first annexes.pdf349.32 KB

Módosul a 2018. április 26-i pályázati tájékoztató nap időpontja

FIGYELEM!           

A Belső Biztonsági Alap 2017-2018. évi Munkaprogramjának 2018. április 09-én megjelent pályázati kiírásai kapcsán értesítjük, hogy a 2018. április 26-ára tervezett pályázói tájékoztató egy későbbi időpontban kerül megrendezésre.

Az új időpontról és a tájékoztatón történő részvételi regisztrációs lehetőségről a későbbiekben a honlapon tájékoztatást nyújtunk.

Felhívás a Belső Biztonsági Alap Monitoring Bizottságában való részvételre civil szervezetek számára

A Belügyminisztérium, mint a Belső Biztonsági Alap Felelős Hatósága - a partnerség elvével összhangban - lehetőséget kíván biztosítani az Alap által érintett szakterületen tevékenykedő nem-kormányzati szervezetek részére, hogy közülük az Alapra létrehozott Monitoring Bizottságban egy szervezet képviselője megfigyelőként részt vegyen.

Regisztrálásra  2018. február 2-án 14.00 óráig van lehetőség a csatolt regisztrációs lap kitöltésével  és megküldésével a  bba@bm.gov.hu e-mail címre.

A nyilvános sorsolásra 2018. február 05-én kerül sor, amelyen való részvételről a határidőben regisztrált szervezetek e-mail útján kapnak tájékoztatást.

Felelős Hatóság

CsatolmányMéret
Felhívás MB civilek 2018_BBA.pdf390.63 KB
Jelentkezési_lap_MB_civilek_sorsolás_BBA_2018.doc111.5 KB

Dokumentumlista - közbeszerzési eljárások ellenőrzéséhez

Tisztelt Kedvezményezettek!

Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 20.2.5. pont c) alpontja szerint: „A Felelős Hatóság az egyes ellenőrzések kezdeményezésekor, illetve a döntést követő eljárási cselekményekről való tájékoztatás során benyújtandó dokumentumok körét meghatározó ellenőrzési listát (továbbiakban: checklist) tesz közzé.” Tájékoztatjuk  Önöket arról, hogy az online felületen közzétett cheklist tartalma aktualizálásra került, ezért kérjük, hogy 2020. június 1-jétól az újonnan feltöltésre került dokumentum kitöltésével kezdeményezzék az ÁSZF 20.2.2. pont szerinti ellenőrzéseket.

A dokumentumlistát minden esetben ki kell tölteni és aláírva meg kell küldeni a közbeszerzési eljárások ellenőrzési dokumentációjával egyidejűleg a Felelős Hatóság részére a Tájékoztatóban foglaltak szerint a  BAMIR rendszeren keresztül.

Tisztelettel,

Felelős Hatóság

CsatolmányMéret
Közbeszerzési checklist 202006-tol.xls123 KB
Tájékoztató az ellenőrzések kezdeményezéséről és a BAMIR faksz funkció_20200701.pdf194.32 KB
BAMIR Igénylőlap_FAKSZ.doc159 KB