A projektmegvalósítás során használandó formanyomtatványok, segédletek

A projektmegvalósítás során használandó formanyomtatványok és segédletek elérhetőek a csatolmányok között.

CsatolmányMéret
Szakmai_PEJ_előadás6.82 MB
Pénzügyi PEJ_előadás6.71 MB
Osszesítők_BBA.xls52.5 KB
Indikátorütemezés_BBA.doc115 KB
Belyegzö_64x26mm_v2.pdf96.82 KB
Belyegzö_64x26mm.pdf127.27 KB
Beszerzési segédlet minták.docx125.27 KB
Beszerzési segédlet 2.verzió.pdf991.08 KB
Zárójelentés_BBA_minta.doc184 KB
Záró pénzügyi kimutatás_minta.xlsx17.59 KB
Első kiegészítő támogatási előleg kifizetési igénylés BBA.docx31.3 KB
Második_harmadik támogatási előleg kifizetési igénylés_BBA.doc58 KB
Beszerzési segédlet_3_verzió_jóváhagyott 17.05.17..pdf2.15 MB
Koltsegeket alatamaszto dokumentumok_ segedlet_BA_20170623365.13 KB
Munkaidő nyilvantartó_sablon.xls98.5 KB
Tájékoztató projekt előrehaladási jelentés benyújtásához_20181008435.92 KB
Tájékoztató projektzáráshoz550.84 KB
Beszerzési Útmutató_4. verzió_201906212.08 MB
Arculati Útmutató_20190624982.74 KB
Tájékoztató projektzáráshoz_v3_20191120460.71 KB
Alátámasztó dokumentumok_segédlet_v3.0.pdf371.58 KB
Fenntartási jelentés_minta_MK_8.docx533.57 KB
Közbeszerzési checklist 202006-tol.xls123 KB
Tájékoztató az ellenőrzések kezdeményezéséről és a BAMIR faksz funkció_20200701.pdf194.32 KB
BAMIR Igénylőlap_FAKSZ.doc159 KB
TÁJÉKOZTATÓ TSz új 6. melléklet 2020.07.07.279.93 KB
Tájékoztató a projektek lezárásához v.4._2020.07.31.747.33 KB
Tájékoztató projekt előrehaladási jelentés benyújtásához v2_20201005983.4 KB

FH állásfoglalás - jótállás BA forrásból történő finanszírozása tárgyában

Tisztelt Kedvezményezettek!

A Belügyi Alapok támogatásaiból megvalósuló projektek esetében 2021. január 1-jét követően megindított (köz)beszerzésekhez kapcsolódóan, a jótállásra az alábbi szabályok alkalmazandók:

1.   A támogatásból kizárólag a beszerzés tárgyára vonatkozó, jogszabály által kötelezően előírt jótállás/szavatossági jog finanszírozható.

2.   A Felelős Hatóság

- a 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,

- 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,

- 250 000 forint eladási ár felett három év jótállási igényt finanszírozza támogatásból amennyiben:

a) az adott beszerzési tárgyra külön jogszabály, vagy

b) a központosított közbeszerzésre vonatkozó szabály, illetve központosított közbeszerzés eredményeként megkötött keretmegállapodásban rögzített előírás eltérő rendelkezést nem állapít meg.

3.   A 2. pontban meghatározott időtartamot meghaladó jótállási igényt (többletjótállást) a (köz)beszerzési dokumentumokban, kapcsolódó szolgáltatásként, a Kedvezményezett saját költségvetése terhére határozhatja meg oly módon, hogy a megvásárolni kívánt többletjótállást az ajánlatkérésben külön szerepelteti, illetve annak ellenértékét a pénzügyi ajánlatban külön költségsoron tünteti fel. Ily módon elkülöníthető a támogatásból és a Kedvezményezett saját forrásából finanszírozandó tételek összege.

4.   A jótállás (illetve többletjótállás vállalása) az eljárás során külön értékelési szempontként nem szerepeltethető.

Tisztelettel,

Felelős Hatóság

Időközi Értékelő Jelentés Belső Biztonsági Alap

A csatolmányban található a Belső Biztonsági Alapra vonatkozó, külső értékelő által készített, angol nyelvű Időközi Értékelő Jelentés.

CsatolmányMéret
Evaluation report_ISF756.45 KB

BBA Pályázói Tájékoztató Napon elhangzott előadások anyaga (2018.07.17.)

Tisztelt Pályázók!

A Felelős Hatóság által 2018.07.17-én megrendezett BBA Pályázói Tájékoztató Napon elhangzott előadások anyagát a csatolt fájlok között találják.

Tisztelettel,

Felelős Hatóság

CsatolmányMéret
Alapvető Információk (2018.07.17.)724.77 KB
Beszerzések előkészítése (2018.07.17.)850.89 KB
Költségvetés tervezése (2018.07.17.)867.08 KB
Szakmai célkitűzések, tevékenységek (2018.07.17.)717.12 KB
Szakmai célkitűzések, tevékenységek - határok (2018.07.17.)645.91 KB

Felhívás a Belső Biztonsági Alap Monitoring Bizottságában való részvételre civil szervezetek számára

A Belügyminisztérium, mint a Belső Biztonsági Alap Felelős Hatósága - a partnerség elvével összhangban - lehetőséget kíván biztosítani az Alap által érintett szakterületen tevékenykedő nem-kormányzati szervezetek részére, hogy közülük az Alapra létrehozott Monitoring Bizottságban egy szervezet képviselője megfigyelőként részt vegyen.

Regisztrálásra  2018. február 2-án 14.00 óráig van lehetőség a csatolt regisztrációs lap kitöltésével  és megküldésével a  bba@bm.gov.hu e-mail címre.

A nyilvános sorsolásra 2018. február 05-én kerül sor, amelyen való részvételről a határidőben regisztrált szervezetek e-mail útján kapnak tájékoztatást.

Felelős Hatóság

CsatolmányMéret
Felhívás MB civilek 2018_BBA.pdf390.63 KB
Jelentkezési_lap_MB_civilek_sorsolás_BBA_2018.doc111.5 KB

Dokumentumlista - közbeszerzési eljárások ellenőrzéséhez

Tisztelt Kedvezményezettek!

Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 20.2.5. pont c) alpontja szerint: „A Felelős Hatóság az egyes ellenőrzések kezdeményezésekor, illetve a döntést követő eljárási cselekményekről való tájékoztatás során benyújtandó dokumentumok körét meghatározó ellenőrzési listát (továbbiakban: checklist) tesz közzé.” Tájékoztatjuk  Önöket arról, hogy az online felületen közzétett cheklist tartalma aktualizálásra került, ezért kérjük, hogy 2020. június 1-jétól az újonnan feltöltésre került dokumentum kitöltésével kezdeményezzék az ÁSZF 20.2.2. pont szerinti ellenőrzéseket.

A dokumentumlistát minden esetben ki kell tölteni és aláírva meg kell küldeni a közbeszerzési eljárások ellenőrzési dokumentációjával egyidejűleg a Felelős Hatóság részére a Tájékoztatóban foglaltak szerint a  BAMIR rendszeren keresztül.

Tisztelettel,

Felelős Hatóság

CsatolmányMéret
Közbeszerzési checklist 202006-tol.xls123 KB
Tájékoztató az ellenőrzések kezdeményezéséről és a BAMIR faksz funkció_20200701.pdf194.32 KB
BAMIR Igénylőlap_FAKSZ.doc159 KB

Állásfoglalás - a védelmi és biztonsági tárgyú beszerzésekhez kapcsolódó egyes jogértelmezési kérdésekről és az előzetes támogathatósági nyilatkozatról

Tisztelt Kedvezményezett!

A védelmi és biztonsági tárgyú beszerzésekkel kapcsolatos joggyakorlatban felmerült értelmezési problémákra tekintettel, a 2014-2020 időszakra létrehozott Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap, valamint a Belső Biztonsági Alap (együtt: Belügyi Alapok) európai uniós forrásokból megvalósuló beszerzésekre vonatkozó FH állásfoglalás került kibocsátásra 2017. 04. 28-án, amely elérhető a csatolmányok között.

Amennyiben a kedvezményezett Vbt. szerinti beszerzési eljárást kíván megindítani, vagy  Országgyűlés általi mentesítésére irányuló eljárást kíván igénybe venni, úgy ehhez köteles a Felelős Hatóság támogathatósági nyilatkozatát előzetesen beszerezni.

Felelős Hatóság

CsatolmányMéret
FH allasfoglalas_vedelmi_biztonsagi_beszerzesek.pdf570.54 KB
Előzetes támogathatósági nyilatkozat iránti kérelem.docx22.69 KB

Módosult a Belügyi Alapok keretében lefolytatni tervezett közbeszerzési értékhatárt el nem érő, illetve a Kbt. kivételi körébe tartozó beszerzések előírásai

Tisztelt Kedvezményezettek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2016. december 13-ai hatállyal módosult a Beszerzési segédlet a közbeszerzési értékhatárt el nem érő, illetve a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) kivételi körébe tartozó beszerzésekhez. A segédlet elérhető a Csatolmányok között.

Tisztelettel:

Felelős Hatóság

CsatolmányMéret
Beszerzési segédlet 2.verzió.pdf991.08 KB

Projektek megvalósítását érintő változások kezelése

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a projektek megvalósítását érintő változások kezelése a Felelős Hatóság által kezelt elektronikus monitoring és információs rendszerben fog történni.

A projektre vonatkozó, a Támogatási Szerződés 1. számú mellékletét képező ÁSZF 7. és 12. pontjaiban rögzített változások – Felelős Hatóság részére történő – bejelentése, módosítások kezdeményezése kizárólag a csatolmányok között megtalálható formanyomtatványok által történhet.

A Kedvezményezetteknek minden esetben a mellékelt dokumentumot kell kitölteniük, amelynek tartalma alapján a Felelős Hatóság határozza meg, hogy az adott esetet változás-bejelentésként vagy szerződés módosításként kezel.

A fent hivatkozott elektronikus monitoring és információs rendszer kialakításáig, a közzétett dokumentum – a szervezet képviseletére jogosult személy aláírásával, pecséttel ellátva – beszkennelve az mmia@bm.gov.hu  vagy a bba@bm.gov.hu e-mail címre - személyesen, vagy postai úton nyújtható be.

Felelős Hatóság

CsatolmányMéret
Módosítási igény_BBA.doc199.5 KB

Határidő módosulás - Projekt előrehaladási jelentés

Hirdetmény

A Felelős Hatóság azon projektek esetében, amelyeknél az első projekt előrehaladási jelentések benyújtása a Támogatási Szerződés 10. pontja szerint 2016 júniusban vagy 2016 júliusban esedékes - tekintettel arra, hogy a monitoring és információs rendszer működése nem teszi lehetővé a jelentések benyújtását - a határidőt meghosszabbítja.

A módosított határidőről a kedvezményezetteket a Felelős Hatóság a probléma elhárítását követően értesíti.