MMIA-3.1.7/11 számú pályázati kiírás módosítása (2021.10.07.)

Az MMIA-3.1.7/11 számú, „Idegenrendészeti hatósági ügyintézői eszközpark fejlesztése” című pályázati kiírás az alábbiak szerint módosításra került.

  • A pályázati kiírás „I.1.1. A támogatási kérelmek benyújtásának módja, helye és ideje” pontjának 2. bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A támogatási kérelmek 2021. október 14-én 12.00 óráig nyújthatók be. Az elektronikus pályázatkezelő rendszer 2021. szeptember 30-ától érhető el.

  • A pályázati kiírás „I.1.2. A támogatást igénylők tájékoztatása, értesítése” pontjának 4. bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A támogatást igénylő a pályázati útmutatóban foglaltakkal kapcsolatos szakmai jellegű tisztázó kérdéseit legkésőbb 2021. október 11-ig küldheti meg az mmia@bm.gov.hu címre. A Felelős Hatóság a fenti címre küldött kérdéseket és azok válaszait összegyűjtve előreláthatólag 2020. október 12-ig közzéteszi a Felelős Hatóság honlapján (www.belugyialapok.hu). A támogatást igénylő részére az általa feltett kérdésre a választ a Felelős Hatóság elektronikusan is megküldi, a kérdés beérkezését követően mihamarabb. Telefonon tájékoztatás nem nyújtható.

  • Az I.3.2. Támogatható intézkedés ismertetése pont az alábbiak szerint módosul.

Az intézkedés célja:

A visszatérési eljárások hatékonyságának fokozása az idegenrendészeti hatósági ügyintézői eszközpark fejlesztése, valamint a COVID tesztek biztosítása révén.

A célok elérése érdekében a Felelős Hatóság különösen az alábbi tevékenységek megvalósítását támogatja:

a visszatérési eljárások hatékonyságának fokozása érdekében eszközök beszerzése;
őrizetbe vételkor a karantén időszakának lerövidítése, elkerülése, valamint a gördülékeny visszatérések érdekében COVID tesztek biztosítása a célcsoport számára. 

  • A „VIII.3. Választható indikátorok listája”-ban szereplő mutatók közül az alábbi módosul:

Monitoring mutató megnevezése: Tesztelés alá vont, Magyarországon jogszerűtlenül tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok száma

Mértékegység:

Definíció: Azon harmadik országbeli állampolgárok száma, akik jogszerűtlenül tartózkodnak Magyarországon és akiken a projekt keretében Covid-19 antigén gyorstesztet vagy PCR módszerrel elvégzett tesztet végeztek az őrizet elrendelésekor vagy a visszatérést megelőzően.

A módosított pályázati kiírás a csatolmányok között elérhető.

MMIA Felelős Hatósága

CsatolmányMéret
Palyazati_kiiras_MODOSITAS_MMIA_3.1.7_111.25 MB