BBA-5.2.3/6 számú pályázati kiírás módosítása (2022.10.27.)

A Belső Biztonsági Alap Nemzeti Programja keretében közzétett BBA-5.2.3/6 számú pályázati kiírás 2022. október 27-én az alábbiak szerinti módosítására került sor.

„I.2.1 Általános információk, a finanszírozás módja

A projektek megvalósításának legkésőbbi határideje: 2023. december 31.”

„I.3.2. Támogatható intézkedés ismertetése 

Az intézkedés célja:

A bűnügyi adat-, információcsere területén a súlyos és szervezett bűnözés elleni küzdelem érdekében az uniós és egyéb releváns ügynökségekkel történő együttműködés céljából IT rendszerek elemeinek fejlesztése: az interoperabilitás javítása a nemzetközi és hazai szakrendszerek közötti adatkapcsolatok kialakításával, új rendszerek létesítése, a meglévő hozzáférések kiterjesztése, valamint az IT rendszert kiszolgáló infrastruktúra modernizációja, bővítése, technológiai fejlesztése.

A célok elérése érdekében a Felelős Hatóság különösen az alábbi tevékenységek megvalósítását támogatja:

a fejlesztés előkészítéséhez, tervezéséhez és megvalósításához kapcsolódó tevékenységek (pl. szakértői tevékenység, díjköteles adatbázisok használata, kommunikációs tevékenység keretében fordítás, tolmácsolás);
IT hardver és szoftver eszközök beszerzése szakértői támogatás igénybevételével.
a rendelkezésre álló infrastruktúra hatékonyabb kihasználásához/kapacitásbővítéséhez/biztonságos üzemeltetéséhez szükséges kiviteli munkák (építészeti, gépészeti, elektromos munkák stb.).

A fentiek értelmében az intézkedés tevékenység mátrix is korrigálásra került.

A pályázati kiírás egyéb részei változatlanok, a fentiekben részletezett módosítás kizárólag szakmai jellegű, annak pénzügyi vonzata nincs.

A módosított pályázati kiírás a csatolmányok között megtalálható.

BBA Felelős Hatósága

CsatolmányMéret
Módosított kiírás BBA-523_61.16 MB