BBA-2.6.3/14 számú pályázati kiírás 3. sz. módosítása (2023.03.06.)

A 2020. február 21-én közzétett, BBA-2.6.3/14 számú, „Az EES bevezetéséhez szükséges informatikai jellegű fejlesztések II” című pályázati kiírás 2023. március 06-án az alábbiak szerint módosításra került:

Az „I.3.2. Támogatható intézkedés ismertetése” pontjában, az intézkedés célja és az indikátorok az alábbiak szerint módosulnak:

I.3.2.2 A BBA-határigazgatás forrásai terhére 75%-os uniós finanszírozási lehetőséggel a VIII.5.C melléklettel összhangban többek között

  • Az EES rendelet által előírt határigazgatási követelmények szerinti működés biztosításához szükséges informatikai hardver és szoftver fejlesztések, licenszek beszerzése;
  • Az EES bevezetéséhez és éles működéséhez szükséges kommunikációs hálózat fejlesztése és tervezése
  • Az EES által megszabott kötelező ellenőrzési és regisztrációs folyamatok végrehajtásához szükséges technikai eszközök beszerzése;
  • Az EES moduljainak szakszerű működtetéséhez szükséges és a kapcsolódó eszközök használatára vonatkozó képzések.

A támogatható intézkedés megvalósításával a Felelős Hatóság a munkaprogrammal összhangban az alábbi indikátorok teljesítését tűzte ki célul:

Indikátor megnevezése / Mértékegység / Célérték:

  • "Kialakított vagy korszerűsített egyéb határellenőrzési rendszerek száma" / db / 1
  • "Fejlesztett/beszerzett IT eszközök száma" / db / 50
  • "Elkészült tervezési dokumentációk száma" / db / 1

VIII.3. Választható indikátorok listája

Indikátor megnevezése / Mértékegység / Definíció:

  • "Kialakított vagy korszerűsített egyéb határellenőrzési rendszerek száma" / db / 515/2014/EU rendelet 2. cikk a) és c) pontjaiban meghatározott külső vagy ideiglenes külső határokon határellenőrzésre használt, BBA külső határok és vízumügy eszköz támogatásával beszerzett, felújított, továbbfejlesztett rendszerek száma (beleértve az informatikai rendszereket is)
  • "Fejlesztett/beszerzett IT eszközök száma" / db / A projekt keretében beszerzett, fejlesztett azon súlyos és szervezett, határon átnyúló bűncselekményekhez - beleértve a terrorizmust is - kapcsolódó felderítést, nyomozást segítő szoftver, hardver eszközök száma, amelyek egyedi bekerülési értéke terv szerinti értékcsökkenés alapján egy összegben nem számolható el a vonatkozó jogszabályok szerint és értékük meghaladja a nettó 200.000 Ft-os értékhatárt, beleértve az adat-, információáramlás javítása, valamint a biztonságos adat- és információcsere érdekében fejlesztett, beszerzett újszerű, felhasználó-központú megoldást is.
  • "Elkészült tervezési dokumentációk száma" / db / Informatikai tárgyú beruházás keretében elkészült tervezési dokumentáció a vonatkozó műszaki leírás szerint.

 

A pályázati kiírás keretében igényelhető támogatás keretösszege nem módosul.

A pályázati kiírás egyéb pontjai nem módosultak.

A módosított pályázati kiírás a csatolmányok között elérhető.

Belügyi Alapok Felelős Hatósága

 

CsatolmányMéret
Palyazati_kiiras_EES_mod_BBA_263_141.17 MB